Systemy malarskie do rurociągów

Firma Teknos posiada bogate i dobrze udokumentowane doświadczenie w obróbce wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rurociągów. Teknos oferuje szeroką gamę produktów i może zapewnić odpowiednie systemy malarskie dla rurociągów eksploatowanych w różnych środowiskach, zarówno na lądzie jak i na morzu.

Farby ciekłe

Malowanie powierzchni wewnętrznych

TEKNOPOX 3296-06 Dwuskładnikowa farba epoksydowa, 1 x 80 µm
• System jednowarstwowy
• Malowanie przez polewanie wielostrumieniowe
• Farba typu high solid
• Barwa czerwonobrunatna
• Dostępna w połysku

 

TEKNOPOX 3296-06 redukuje tarcie na wewnętrznych powierzchniach rurociągów wykorzystywanych do transportu gazów, które nie wykazują własności korozyjnych. Dopuszczalny zakres temperatur podczas przesyłania gazu ziemnego rurociągami malowanymi farbą TEKNOPOX 3296-06 wynosi od -40°C do +120°C. Farba charakteryzuje się odpornością na działanie podwyższonych temperatur, przy ciągłym oddziaływaniu do 120°C i do 250°C przy krótkotrwałym oddziaływaniu. Zawartość substancji stałych wynosi 81 ± 2% objętościowych. Farba epoksydowa TEKNOPOX 3296-06 spełnia wymagania norm: API RP 5L2, DIN EN 10301, ISO 15741, Transco CM2, NORDSTREAM oraz CTO Gazprom 2-2.2-180-2007.

TEKNOPOX REPAIR 3296 umożliwia profesjonalną naprawę uszkodzeń na wewnętrznej powierzchni rur zgodną z instrukcjami.

Malowanie proszkowe

Farba proszkowa INFRALIT EP 8054 jest standardowym 3-warstwowym i wielowarstwowym układem tradycyjnych powłok stopionych wiązaniem epoksydowym (FBE) na bazie poliolefin, zwłaszcza polietylenu. Specyfikacja techniczna (TDS) nr 1592.

INFRALIT EP 8054 jest odpowiedni do rurociągów eksploatowanych w temperaturach do 90°C. Gotowy system trójwarstwowy spełnia wymagania norm ISO 21809-1 oraz CSA Z245.20-10. Typowa ocena adhezji na podstawie wyników badania przyczepności trójwarstwowego systemu PE stosowanego w INFRALIT EP 8054 jest rzędu > 400 N/cm przy 23°C oraz > 100 N/cm w temperaturze 80°C.

INFRALIT EP 8054 wykazuje temperaturę zeszklenia Tg > 100°C.

INFRALIT EP 8074 jest farbą proszkową o wysokiej temperaturze zeszklenia (Tg), używaną do malowania proszkowego z zastosowaniem trój- lub wielowarstwowego układu tradycyjnych powłok stopionych wiązaniem epoksydowym (FBE) na bazie polipropylenu (PP). INFRALIT EP 8074 jest odpowiedni do rurociągów eksploatowanych w wysokich temperaturach, w których temperatura przestrzeni roboczej dochodzi do 150°C. Specyfikacja techniczna (TDS) nr 1641.

Typowa ocena adhezji na podstawie wyników badania przyczepności trójwarstwowego systemu PP stosowanego w INFRALIT EP 8074 jest rzędu > 300 N/cm w temperaturze 25°C oraz > 40 N/cm w temperaturze 140°C. Specyfikacja techniczna (TDS) nr 1809.

INFRALIT EP 8074 wykazuje temperaturę zeszklenia Tg w zakresie 130°C–160°C w zależności od składu.

 

INFRALIT EP 8064 jest farbą proszkową opartą na układzie powłok stopionych wiązaniem epoksydowym (FBE) i wykorzystywany jest do złączeń polowych za pomocą urządzenia Wehocoat. Specyfikacja techniczna (TDS) nr 1593.

Firmy KWH Pipe i Borealis opracowały i opatentowały system do malowania złączy rur polowych. System wykorzystuje opracowany przez firmę Borealis, reaktywny układ polimerowy na bazie poliolefin — Borcoat ™ ME3000FC — oraz urządzenie Wehocoat, opracowane przez firmę KWH Pipe.

Powłoki wykonane przez maszynę Wehocoat są niezwykle wytrzymałe i tak samo trwałe, jak ochronne powłoki rur wykonane w warunkach fabrycznych. Ta metoda umożliwia wykonanie szczelnego ochronnego pokrycia złącza rurowego w warunkach terenowych, które jest w stanie spełnić minimalne wymagania określone normą ISO – FDIS 21809-1 dla rur stalowych, powlekanych fabrycznie, zgodnie z normą ISO 21809-3 sekcja 5E.

INFRALIT EP 8064 wykazuje temperaturę zeszklenia Tg > 100°C.