kontakt - farby antykorozyjne

Tomasz Nowakowski 
Commercial Director
Tel. kom.: +48 607 461 038 
tomasz.nowakowski@teknos.com

Serwis techniczny

Joanna Bartoszewicz 
Technical Manager 
Tel. kom.: +48 605 201 268 
joanna.bartoszewicz@teknos.com

Dział zamówień
logistyka@teknos.com