Brevikbrua i Norge skal overflatebehandles med Teknos-maling – "MalingSYSTEMET danner eN sterk OVERFLATE som gir utmerket korrosjons- og UV-bestandighet"

Brevikbrua, som strekker seg over Frierfjorden, en fjord i Sørøst-Norge, er under et omfattende vedlikeholdsarbeid som er utført på oppdrag fra Vegdirektoratet, Statens Vegvesen. Som en del av vedlikeholdet overflatebehandles brua for å bevare den og sikre den for fremtidig bruk. Den globale produsenten av overflatebehandling, Teknos, leverer malingen som brukes i overflatebehandlingsprosessen til hovedentreprenøren på prosjektet, Trescon AS. Trescon er et norsk selskap som spesialiserer seg på bygging, restaurering og vedlikehold av konstruksjoner.

Brevikbrua ligger i Vestfold og Telemark på Sørøstlandet. Brua er 676 meter lang og ble opprinnelig åpnet i 1962. Brevikbruas konstruksjoner og detaljer er fredet av Norsk kulturminnelov.

Med vedlikeholdsprosjektet, som startet i april 2021, utvides bruas gang- og sykkelveger, og brua forsterkes slik at den fortsatt kan brukes som omkjøringsvei for E18 i Norge. Underveis i prosjektet vil metallkonstruksjonen til brua overflatebehandles. Det vil si overflatebehandling av et område på totalt 10 000 kvadratmeter.

Overflatebehandlingssystem gir høy korrosjonsbeskyttelse

Overflatebehandlingssystemet som brukes er et duplekssystem. Duplex-systemet kombinerer metallisering og ekstra korrosjonsbeskyttelse - i dette tilfellet forsterket epoksy- og polyuretanbelegg - for å sikre forbedret korrosjonsbeskyttelse. Teknos har levert all maling som brukes i overflatebehandlingssystemet.

"Til Brevikbrua leverte Teknos tre ulike produkter: TEKNOPLAST PRIMER 5, TEKNOMASTIC 80 PRIMER og TEKNODUR 0050. Sammen utgjør disse produktene et sterkt overflatebehandlingssystem som gir utmerket korrosjons- og UV-bestandighet. I tillegg danner de også en malingsfilm som er svært "Resistent mot kjemisk og mekanisk slitasje. Lignende overflatebehandlingssystemer brukes ofte på offshoreinstallasjoner," forklarer Johnny Gustavsen, Distriktssjef i Teknos Norge.

BrevikBridgePaintSurface750x500.jpg

Malingene som brukes til overflatebehandlingen skal oppfylle kravene i NORSOK M-501: 2012 standarden. Globalt kjente NORSOK-standarder er basert på anerkjente internasjonale standarder med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige spesifikt for norsk oljeindustri.

Raske tilbakemeldinger, riktig maling og høyt servicenivå var avgjørende kriterier 

Takket være raske tilbakemeldinger, høyt servicenivå og produkter med nødvendige godkjenninger ble Teknos valgt som Trescons malingsleverandør for vedlikeholdsprosjektet på Brevikbrua. Trescon og Teknos har samarbeidet om flere andre prosjekter gjennom årene, og dersom det er spørsmål om overflatebehandling, enten de er store eller små, kan Trescon stole på rask respons og støtte fra Teknos.

"Vi er veldig fornøyde med vårt samarbeid med Teknos. Teknos' eksperter lytter til våre behov og leverer hele pakken når det kommer til hva vi forventer av produktkvalitet, support og servicenivå," sa Arturas Bytautas, daglig leder i Trescon.

BrevikBridgeTresconTeknos750x500.jpg

"Teknos' produkter er enkle å jobbe med og å påføre. Ved behov gir Teknos' eksperter teknisk støtte og råd, noe som er veldig viktig for oss siden vi jobber i mange forskjellige og utfordrende miljøer," sier Donatas Daskevicius, prosjektleder hos Trescon, om samarbeidet med Teknos.

 

Be om mer informasjon

Bjørn Ove Sund
Salgssjef Metall
Mobil + 47 90 65 99 77
bjorn.ove.sund@teknos.com

breviksbrua prosjektinfo

Lengde 676 m
Broen åpnet i 1962
Vedlikehold startet 2021

STED
Vestfold og Telemark, Norge

EIER
Statens vegvesen

ENTREPRENØR
TRESCON

BRANSJE
Bygging av infrastruktur 

BRUKTE PRODUKTER
TEKNOPLAST PRIMER 5
TEKNOMASTIC 80 PRIMER
TEKNODUR 0050

Totalt overflatebehandlet areal: ca. 10 000 m²