TEKNOPUR 340 FR

Brannhemmende elastomer belegning

TEKNOPUR 340 FR er en to-komponent, løsemiddelfri elastomer belegg. Belegning påføres ved sprøyting. TEKNOPUR 340 FR er basert på ren polyurea.

Brukes til vanntetting og forbedring av fysisk bestandighet av tak og betongkonstruksjoner på objekter som krever brannklassifisert belegg.

TEKNOPUR 340 FR tåler harde slag og konstant nedsenking i vann. Den herder også ved temperaturer på -20°C. Belegget er brannsikret med effektive, halogenfrie brannbeskyttelsesmidler. Belegget oppfyller kravene i den nordiske testmetoden for branntesting av takmateriale iht CEN TS 1187 Test 2 på visse brennbare overflater og alle brannfrie overflater. Brannklasse Cfl-s1 for gulv. Belegget påføres typisk 2 - 5 mm tykkelse. Produktet har CE-godkjenning for beskyttelse av betongkonstruksjoner.

Tekniske datablad

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1190 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 5 sec. (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. A: TEKNOPUR 340 FR HARDENER
Glans Blank
Tørketid – håndteringstørr etter ca. 15 s
Tørketid – herdet etter ca. 1 dag
Rengjøring TEKNOCLEAN 6496, TEKNOCLEAN 6481
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater CE-merking