TEKNOFLOOR 500F

Epoxy maling

  • Topcoat
  • 2-komponent

TEKNOFLOR 500F er et løsemiddelfritt, to-komponent epoxy belegg for betonggulv. Produktet kan brukes på gulv i matproduksjonsrom (Smithers Rapra, sertifikatnummer GC0070).

Brukes på alle industrielle gulv der et jevnt, konformt belegg er nødvendig som har god bestandighet mot mekanisk slitasje.

Belegget tåler vann, kjemikalier, olje, fett og bensin. Det motstår ikke sterke syrer eller kontinuerlige angrep av organiske syrer eller sterke løsemidler. Slitebestandigheten av belegget er veldig bra. Når det kreves en høyere glans og fargebestandighet, kan TEKNOFLOOR 500F overmales med polyuretan topstrøk i TEKNODUR 0100-serien. Er selvutjevnende på jevne overflater. Produktet har CE-godkjenning for beskyttelse av betongkonstruksjoner. Produktet er klassifisert i gruppe M1 i emisjonsklassifisering av byggematerialer.

Tekniske datablad

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 10:3 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 500H
Glans Høyglans
Tonesystem Teknomix
Godkjennelser og sertifikater ,CE-merking,M1 klassifisering