Teknos stanser sin virksomhet i Russland

Hos Teknos er vi sjokkerte og hjerteknuste over krigen i Ukraina. Våre tanker og hjerter er med alle menneskene som er berørt av krigen, enten direkte eller indirekte. Teknos er et finsk familieeid selskap, men vi opererer globalt, også i Ukraina og Russland.

Vår høyeste prioritet er helse og sikkerhet for alle våre ansatte og deres familier i Ukraina, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe dem. Som selskap fordømmer vi denne russiske krigen og står fullt og helt bak alle sanksjonene som er innført. Som en del av våre solidariske handlinger med Ukraina, suspenderer vi våre operasjoner i Russland. På grunn av fiendtlighetene ble vi også tvunget til å stanse alle våre aktiviteter i Ukraina. Vi fortsetter å følge situasjonen nøye og er klare til å reagere og handle på alle mulige måter for å holde våre folk trygge og for å støtte aksjoner for fred og hjelp for de som trenger det.”, sier Paula Salastie, administrerende direktør og eier, Teknos Group Oy.
 

Nåværende konsekvenser for vår virksomhet

Vi stanser leveranser og all virksomhet i Russland, Hviterussland og Ukraina inntil videre, noe som vil ha direkte og indirekte innvirkning på lokale kunder så vel som på Teknos globalt. 
 

"Denne krigen vil helt sikkert ha en viss innvirkning på den globale forsyningskjeden. Slike kriser og usikre sitasjoner har en tendens til å gi globale prisøkninger innen energisektoren, i hvert fall for olje og gass, men også for andre energipriser. Dette vil sikkert før eller senere også ha en viss innvirkning på våre råvarer. Foreløpig ser vi ingen umiddelbare mangler og leveringsproblemer som følge av den eskalerte situasjonen. Denne situasjonen kan selvsagt endres dersom krisen blir langvarig", sier Fredrik Calenius, Chief Procurement Officer, Teknos Group Oy.
 
Ytterligere informasjon
Maksymilian Pawlowski 
Tel.: +48 726 355 244  
maksymilian.pawlowski@teknos.com