ANTISTAIN AQUA 2901-52

Paviršiaus paruošimas

Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai. Medienos drėgnis turi būti apytikriai 13 % ir neturi viršyti 15 %. Medienos produktai, neatitinkantys 3 ilgaamžiškumo klasės, EN350:2016, turi būti papildomai apdoroti impregnantu. Teknos asortimente yra impregnantų kurie atitinka EN 599-1 reikalavimus. Prašau kontaktuoti Teknos dėl detalesnės.

Dengimo sąlygos

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: 18–22°C. Optimalus santykinis oro drėgnis: Apytikriai 50%. Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu.

Laikymas

Laikymo temperatūra +5°C - +30°C. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas.
Volatile organic compound (VOC) Žr. saugos duomenų lapas.
Tinting system Teknocolor
Clean up Vanduo.
Colours
Packages Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.