INERTA 50

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 48 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 700 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 480 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 6 h (+23 °C)
Omjer miješanja 3:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: INERTA 50 HARDENER
Sjaj Sjaj
Sustav za niansiranje Teknomix;Teknotint