Teknos mukana kehittämässä biopohjaisia ja biohajoavia suojavarusteita

Teknos on mukana hankkeessa, jossa kehitetään biopohjaisia ja biohajoavia suojavarusteita kuten kirurgisia suunenäsuojaimia korvaamaan nykyisiä fossiilipohjaisia materiaaleja. BIOPROT-hankkeen taustalla on maailmalla jyllännyt koronapandemia, joka aiheutti maailmanlaajuisen pulan terveydenhuoltoalan suojavarusteista.

LUT-yliopiston vuoden 2022 alussa käynnistämän BIOPROT-hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjäystävällisiä ja ekologisia suojavarusteita, joita voidaan käyttää myös infektioiden torjunnassa. Samalla tarkoitus on lisätä Suomen suojavarusteiden tuotannon omavaraisuutta. Projektissa kehitetään lisäksi liiketoimintamalleja, kiertotalousstrategioita, hankintaprosesseja ja muita malleja tukemaan kokonaisarvoa ja kestävyyttä. Teknos osallistuu hankkeeseen pinnoiteratkaisujen asiantuntijana. 

Jätteen määrä voisi vähentyä noin miljardilla maskilla

Suurin osa Suomeen tuotavista suojavarusteista tulee tänä päivänä Aasiasta, ja ne valmistetaan fossiilisista synteettisistä raaka-aineista kuten polypropeenista. Kertakäyttömaskien elinkaari on myös lyhyt, ja pitkäaikaisen maskien käytön on huomattu aiheuttavan käyttäjilleen erilaisia terveysoireita kuten päänsärkyä. BIOPROT-hankkeessa pyritään taklaamaan näitä ongelmakohtia. Tarkoituksena on kehittää kestävän kehityksen mukaisia luonnonmukaisia suojavarusteita, joita voidaan hyödyntää myös infektioiden torjunnassa. Uudenlaiset ratkaisut vähentäisivät myös jätteiden määrää arviolta 4000 tonnilla vuosittain, eli noin miljardin maskin verran. Lopputuotteiden on tarkoitus olla myös entistä turvallisempia ja mukavampia käyttää, ja ne kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Luonnonmukaisia antiviraalisia aineita

Hankkeessa keskitytään etenkin hengityksensuojaimiin ja kirurgisiin suunenäsuojaimiin sekä teollisuuden käyttöön tarkoitettuihin uudelleenkäytettäviin suojaimiin. Kilpailuetua luodaan yhdistämällä useita eri teknologioita ja luonnonmateriaaleja: biopohjaisia materiaaleja, luonnonpohjaisia antiviraalisia ratkaisuja sekä digitaalisuutta. Antiviraalisia ratkaisuja etsitään tällä hetkellä etenkin puutuotteista. Testauksessa on paraikaa esimerkiksi männyn komponenttien antiviraaliset ominaisuudet. Myös muiden puulajien osalta on saatu lupaavia alustavia tuloksia.  Digitaalisuus mahdollistaa puolestaan esimerkiksi tuotteen toimivuuden monitoroinnin reaaliajassa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään myös Teknoksen omissa tuotteissa

Teknos on mukana ylätason hankkeessa etsimässä pinnoiteratkaisuja suojavarusteisiin, mutta tutkii samalla omassa erillisessä alahankkeessaan mahdollisuuksia hyödyntää hankkeesta esille tulevia antiviraalisia ratkaisuja myös omissa tuotteissaan.

”Tarkoitus on, että voisimme tuoda tutkimuksessa esille tulleita antimikrobisia tehoaineita myös muihin applikaatioihin, kuten esimerkiksi sisämaaleihin. Asiantuntemuksemme kuitumateriaalien pinnoituksessa ja pitkäaikainen kokemuksemme antimikrobisista pinnoitteista auttaa varmasti yhteisen tavoitteen saavuttamisessa ’’, kertoo Teknoksen innovaatioista vastaava tutkimuspäällikkö Pasi Virtanen.

BIOPROT-hanke on osa laajempaa Expand Fibre -ekosysteemiä, jonka jäsen Teknos on. Hanke on saanut Business Finlandin rahoituksen.

Lisätietoja: 

Pasi Virtanen 
Group R&D Manager, Innovations 
+358 468503546 
pasi.virtanen@teknos.com