UVILUX 6450-01

UV-kovettuva lakka

  • Lakka

Puu- ja huonekaluosien pintakäsittely.

Kovettunut lakka on erittäin kova ja se kestää hyvin sekä mekaanista että kemiallista rasitusta. Huonekalutesti - Käyttöala: Tuolit/sängyt/hyllyt: Erityisen korkeat vaatimukset. Pöydät: Korkeat vaatimukset. Vähemmän kulutukselle alttiit pinnat: Erityisen korkeat vaatimukset.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Varastointi

Suojaa yli +40 °C lämpötiloilta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Ei saa jäätyä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.

Kuivausmenetelmät

UV-kovestus.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 16 g/l
Kiilto Himmeä
Täysin kovettunut 5 - 10 m/min., 1 lamppu Hg 80 (W/cm).
Ohenne Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1129
Värisävyt Sävytyspastan lisäystä varten tulee ottaa yhteyttä Teknokseen.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.