UVILUX 6450-01

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Ladustamine

Mitte hoida temperatuuridel üle +40 °C. Ei tohi jääda otsese päikesevalguse kätte. Ei tohi jäätuda. Säilitada tihedalt suletud anumates. Säilivusaeg on etiketil.

Kuivamismeetod

Töötlemine UV-lampidega.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 16 g/l
Läige Matt
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1129
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.