AQUAPRIMER 2900-02

Pohjamaali flowcoat-levitykseen / kastomaalaukseen

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

AQUAPRIMER 2900-02 on kuultava, vesiohenteinen teollinen pohjamaali uusille puupinnoille ulkokäyttöön, esim. ikkunanpuitteisiin ja oviin.

AQUAPRIMER 2900-02 voidaan levittää flow coatilla tai kastamalla. AQUAPRIMER 2900-02 levitetään tyypillisesti havupuulle tai kovapuulle. Jos puu on muuta kuin trooppista kovapuuta tai havupuuta, suosittelemme pinnan esikäsittelyä puunsuojalla. AQUAPRIMER 2900-02:n sisältävien maalausjärjestelmien ulkokestävyys on yleensä dokumentoitu standardin EN 927-2:n mukaisesti.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Nesteen kiintoainepitoisuutta on säädettävä lisäämällä vettä haihtumisen vuoksi. Märkäkalvonpaksuus 75 - 100 µm.

Varastointi

Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.

Levitysmenetelmät

Ruiskulevitystä voidaan käyttää kunnes pinta on kylläinen. Myös harjakonelevitys on mahdollinen.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 21 g/l
Sävytysjärjestelmä Teknocolor;Teknomix
Teoreettinen riittoisuus 12 - 13 m²/l
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base T (kuultavat sävyt).
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.