Maalausjärjestemät teräksen palosuojaukseen

Oheinen taulukko sisältää Suomessa käytettävät maalausjärjestelmät.

TEKNOS & HENSOTHERM® palosuojamaalausjärjestelmät teräkselle

 Vesiohenteinen palosuojamaalausjärjestelmä sisäpinnoille

 Paloluokka  VOC g/l   Kuiva-aine-pitoisuus %
 Pohjamaali  Vesiohenteiset akrylaattipohjamaalit, alkydi- ja epoksipohjamaalit

 Palosuoja-
 maali

 HENSOTHERM® 421 KS

 • Vesiohenteinen palosuojamaali sisäkäyttöön
 • Halogeenivapaa,  ei sisällä alkyylifenolietoksylaattia, boraattia, pehmittimiä tai silikonia
 • Non-VOC ja A+ VOC päästöluokat, AgBB-testattu, LEED v4
 • Erinomainen pinnanlaatu, tuote voidaan levittää ilmattomalla ruiskulla
R30-R120   Noin 0 70
 Pintamaali  TEKNOCRYL 100 akryylipintamaali, TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 vesiohenteinen yksikerrosmaali, BIORA-sisämaalisarja

 

 Liuotinohenteinen palosuojamaalausjärjestelmä ulkotiloihin sekä
 kylmiin tai kosteisiin sisätiloihin
 Paloluokka  VOC g/l   Kuiva-aine-pitoisuus %
 Pohjamaali  Alkydi- ja epoksipohjamaalit
 Palosuoja-
 maali

 HENSOTHERM® 310 KS

 • 1-komponenttinen liuotinohenteinen palosuojamaali ulkokäyttöön
 • Huoltovapaa
 • Erinomainen pinnanlaatu, tuote voidaan levittää ilmattomalla ruiskulla
R30-R120  350 73
 Pintamaali  TEKNOCRYL 100 akryylipintamaali, TEKNODUR 0050 polyuretaanipintamaali

 

 Liuotteeton palosuojamaalausjärestelmä ulko- ja sisäpinnoille
 Paloluokka  VOC g/l   Kuiva-aine-pitoisuus %
 Pohjamaali, vaihtoehdot  TEKNOPLAST PRIMER 5 / TEKNOPLAST PRIMER 7 / TEKNOMASTIC 80 PRIMER   
 Palosuoja-
 maali

 HENSOTHERM® 920 KS

 • 2-komponenttinen
 • 100 % kuiva-ainetta omaava, liuotteeton epoksipalosuojamaali sisä- ja ulkokäyttöön
 • Nopean kuivumisajan ansiosta taloudellinen käyttää – lyhentää läpimenoaikaa
 • Hyvä mekaaninen kestävyys kuljetuksen, asennuksen ja käytön aikana
 • Jopa korroosiosuojauksen C5 High rasitusluokka saavutettavissa
 • Ei VOC-päästöjä, AgBB-testattu, päästöluokka A+, ei sisällä halogeeneja,
  alkyylifenolia, tai bentsyylialkoholia
30-120 min  0 100
 Pintamaali  TEKNODUR 0050 (liuotinohenteinen pintamaali)

HUOM: HENSOTHERM® 920 KS ei vaadi pintamaalausta, ellei jotain tiettyä sävytettyä väriä haluta esteettisistä syistä.