Nátěrové systémy pro požární ochranu oceli

Zde najdete intumescentní nátěrové systémy pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí.

Nátěrové systémy

     Vnitřní vodou ředitelná intumescentní barva

Třída požární ochrany  VOC g/l  Objem pevných látek %
 Primer    Vodou ředitelné akrylátové primery, alkydové primery a epoxidové primery
 Intumescentní barva

 HENSOTHERM® 410/421 KS

 • Neobsahuje halogeny, APEO, boritany, změkčovadla ani silikony.

 • Bez těkavých organických látek, emisní třída A+, testováno na AgBB, LEED v4

 • Vynikající povrchová úprava dosažitelná při bezvzduchovém stříkání

R30-R120   cca 0 70
Vrchní nátěr TEKNOCRYL 100, TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780, řada BIORA (vodou ředitelná), TEKNOLAC COMBI 151 (rozpouštědlová)

 

 Outdoor & Indoors in tough conditions
 Solvent-borne intumescent paint
Třída požární ochrany  VOC g/l  Objem pevných látek %
 Primer   Alkyd primers & Epoxy primers
 Intumescentní barva

HENSOTHERM® 310/320 KS

 • Jednosložkový systém

 • Pro použití v exteriéru a interiéru

 • Nevyžaduje náročnou údržbu

 • Vynikající povrchová úprava možná při bezvzduchovém stříkání

R30-R120  350 73
Vrchní nátěr  TEKNOCRYL 100, TEKNODUR 0050,
 TEKNOLAC COMBI 151, Emapur PS 60 5 (rozpouštědlová)

 

 Outdoor/Indoor
 Solvent-free intumescent paint

Třída požární ochrany  VOC g/l  Objem pevných látek %
 Primer   TEKNOPLAST PRIMER 5 / TEKNOPLAST PRIMER 7 / TEKNOMASTIC 80 PRIMER
Intumescentní barva

 HENSOTHERM® 920 KS

 • Dvousložkový systém

 • 100% pevný epoxidový protipožární nátěr pro vnitřní i venkovní použití

 • Úsporný díky rychlému schnutí, kratší dodací lhůty

 • Vysoká mechanická pevnost při přepravě, montáži a používání

 • Maximální klasifikace ochrany proti korozi C5

 • Bez emisí VOC, testováno na AgBB, emisní třída A+, bez halogenů, bez alkylfenolu a benzylalkoholu

R30-R120  0 100
 Vrchní nátěr  TEKNODUR 0050

POZNÁMKA: HENSOTHERM® 920 KS nevyžaduje vrchní nátěr, pokud není z estetických důvodů požadována specifická barva.