TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780

Vesiohenteinen yksikerrosmaali

  • Korroosionkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Vesiohenteinen
  • DTM (direct-to-metal)

TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 on ilmakuivuva, vesiohenteinen akrylaattidispersio/alkydipohjainen pohjamaali ja yksikerrosmaali. Sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä.

Käyttö: Yksikerrosmaalaukseen, mutta voidaan myös käyttää pohjamaalina järjestelmissä joihin kuuluu pintamaali, esim. TEKNOCRYL AQUA 2790. Voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen maalaukseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Maali kuivuu nopeasti ja sillä on erittäin hyvät ruosteenesto-ominaisuudet. Maalin kuivakalvonpaksuus voi levitettäessä olla 100 µm ilman että maalattaessa syntyy valumia.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Ohutlevypinnan karhentaminen parantaa maalin tartuntaa alustaan. SINKKIPINNAT: Ilmastorasitukseen tulevat kuumasinkityt teräsrakenteet voidaan maalata mikäli pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan muokkaantunut himmeäksi. Sopivia puhdistusmateriaaleja ovat esim. alumiinioksidi ja luonnonhiekka. Standardin ISO 12944-5 mukaisesti upotusrasitukseen tulevien kuumasinkittyjen kohteiden maalausta ei suositella. Upotusrasitukseen joutuvien sinkittyjen kohteiden maalaamisesta tulee keskustella erikseen Teknoksen kanssa. Uudet sinkityt ohutlevyrakenteet suositellaan käsiteltäväksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (SaS). Himmeiksi ilmastoituneet ohutlevypinnat voidaan käsitellä myös RENSA STEEL peltipesulla. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Konepajapohjamaali: Tarvittaessa soveltuvat KORRO PVB konepajapohjamaali, KORRO E epoksikonepajapohjamaali ja KORRO SS sinkkisilikaattikonepajapohjamaali.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitykseen suositellaan ilmatonta ruiskua tai ilma-avusteisella pistoolilla varustettua ilmatonta ruiskua. Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,018". Tuote ruiskutetaan tasaisesti vaadittuun kalvonpaksuuteen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää reunojen, kulmien ja hitsaussaumojen maalaukseen. Pienehköt alueet voidaan maalata myös siveltimellä, mutta tällöin joudutaan maalaamaan ylimääräinen kerta vaaditun kalvopaksuuden saavuttamiseksi. Vesiverhokaappeihin soveltuvien lisäaineiden valinnassa otetaan yhteyttä näiden kemikaalien toimittajaan. Eri tyyppiset vesiohenteiset maalit vaativat myös usein erilaisia lisäaineita, ja tämä on siksi kokeiltava tapauskohtaisesti.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden 35-50 % . Alhaisessa suhteellisessa kosteudessa kuivaruiskutuksen riski on suurempi, ja lisäksi tuote saattaa tasoittua huonommin. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen. Mikäli maalatut kappaleet tulevat altistumaan kostealle ja kylmälle, on kappaleita säilytettävä sisätiloissa, normaaleissa ilmanvaihto-olosuhteissa min. +20 °C lämpötilassa vähintään 40 tuntia ennen tällaista altistusta. Ilmankosteus ei saa olla yli 60 % suhteellista kosteutta ja kuivumislämpötila ei saa olla alle +15 °C. Suuri ilmankosteus lisää maalissa olevan veden höyrystymisaikaa ja hidastaa siten kuivumista. Tämä voidaan estää korottamalla lämpötilaa ja/tai lisäämällä ilmanvaihtoa. Lämpötilan korottaminen korottaa myös vesihöyryn kyllästymispistettä ilmassa, ja ilmanvaihdon lisääminen vie vesihöyryn pois nopeammin. Nämä toimenpiteet lyhentävät kuivumisaikaa huomattavasti.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa. Ei saa kuljettaa eikä varastoida alle 0 °C:ssa. Ei saa jäätyä.
Kiintoainepitoisuus n. 560 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 44 g/l
Kiilto Puolihimmeä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 30 min (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 45 min (ISO 9117-5:2012)
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1936, jos maali on alkanut kuivua. Ruiskutuslaitteiden ym. puhdistus ennen maalausta: 1. Huuhtelu TEKNOSOLV 1639:llä tai vastaavalla. 2. Huuhtelu TEKNOSOLV 1936:lla tai TEKNOSOLV 9515:llä. 3. Huuhtelu vedellä.
Värisävyt Tietyt sävyt toimitetaan suoraan varastosta. Sävytettävissä asiakaskohtaisesti sopimuksen mukaan. Valkoinen ja vaaleat sävyt ovat herkkiä kellastumiselle.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.