Teräsrakentaminen

Teräksen käyttömahdollisuudet ovat laajat palkeista julkisivuihin uudis- ja korjauskohteissa. Kestävän lopputuloksen takaamiseksi tulee teräs suojata korroosiota vastaan. Teknisesti hyvä ja taloudellisesti edullinen korroosionestomaalaus edellyttää hyvää suunnittelua mm. esikäsittelyn, muodon ja liitosten suhteen. Teräksen maalaamisen optimoimiseksi tulee ottaa huomioon kohteen rasitusluokka. Oikean maalauskäsittelyn löytämiseksi kestävyysluokan lisäksi pitää ottaa huomioon mm. maalin käyttöominaisuudet. Maalaustyöt voidaan tilanteesta riippuen suorittaa maalaamossa tai työmaalla.

Yleisin korroosionsuojausmenetelmä on märkämaalaaminen tai jauhemaalaaminen. Jauhemaalaus on yleisesti ympäristöystävällistä, sillä jauhemaalit ovat liuotinvapaita, eikä niistä synny haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä. Erityisesti jauhemaalauksella voidaan toteutettaa erilaisia pinnan struktuureita ja kiiltoasteita sekä moninaisia efektejä, kuten kirkkaita metallipintoja. Jauhemaalauksen rajoituksena on mm. kappaleiden koko ja muoto. Yleisimmin jauhemaalausta käytetään märkämaalauksen ohella mm. julkisivulevyissä, listoissa ja ikkunanpuitteissa. Jauhemaalit eivät edistä palon leviämistä, mutta mikäli tarvitaan palosuojamaalaus, se on toteutettavissa märkämaalauksena.

Standardi SFS-EN ISO 12944-5 kertoo maalausjärjestelmilllä odotettavissa olevat kestävyysluokat merkityissä rasitusluokissa. Nämä käyvät ilmi standardin mukaisten maalausjärjestelmien valintataulukoiden 1-9 ja Teknoksen eri K- ja P-maalausjärjestelmien järjestelmätaulukoista, joissa on käytetty SFS-EN ISO 12944-5 perustuvaa jakoa ja merkintätapaa eri maalityypeille. Lisäksi maalausjärjestelmät kertovat rasitusolosuhteiden lisäksi oikean esikäsittelytavan. Esikäsittelymenetelmän sekä terästyön ja esikäsittelyn laatuasteen valinnan menetelmiä esitetään standardeissa ISO 8504 1-3 sekä ISO 12944-4.

Metallin teolliseen korroosionestomaalaukseen on rakennettu maalausjärjestelmät ISO 12944 standardin vaatimusten mukaisesti. Maalausjärjestelmiä löytyy märkä- ja jauhemaalaamiselle. Jauhemaalaus suoritetaan aina maalaamossa, kun märkämaalaus on mahdollista tehdä myös työmaalla. Yleisiä jauhemaalattavia kohteita ovat esimerkiksi ikkunanpuitteet, kiintokalusteet sekä julkisivupaneelit.

Yleisimmät jauhemaalijärjestelmät, eli P-järjestelmät

P 218 Kevyt korroosiorasitus, esimerkiksi alumiiniset ikkunanpuitteet

P 219 Raskas korroosiorasitus, esimerkiksi ulos tulevat teräsosat

Yleisimmät metallin märkämaalausjärjestelmät, eli K-järjestelmät

K 7 Sisärasituksiin, esimerkiksi hallinrunkoihin

K 10 Kevyet rasitukset sisällä ja ulkona, matala VOC-arvo

K 55 Ankarat ilmastorasitukset ulkona, matala VOC-arvo

K 56 Huoltomaalausjärjestelmä