Väldi lehisega kaasnevaid tüüpilisi komplikatsioone

 Lehise katmine välistingimustes

Lehis on tänu oma silmatorkavale puidusüüle väga populaarne akende, välisuste ja fassaadilaudise juures. Ometi on paljudel tootjatel lehise kasutamise juures negatiivseid kogemusi: pinnakatted lõhenevad või kortsuvad juba töötlemise ajal. Sellel on kaks põhilist põhjust: ühest küljest on maltspuidu ja lülipüidu tihedused väga erinevad, mis põhjustavad nakkeprobleeme ning värvipinnale tekivad õhumullid, lainetavad kortsud või praod.

Teiseks põhjuseks on lehises sisalduvad veeslahustuvad fenoolühendid. Puutudes kokku madala puidu pH-väärtusega (umbes 4) tekib negatiivne efekt värvi paksendajaga ning selle stabiilsus muutub. Värvikiht lõheneb vertikaalpindadel ja tekib pinna lainetus või kortsumine.

ainus võimalus taoliste komplikatsioonide vältimiseks on kasutada spetsiaalset krunti. Teknos pakub kahekompoonentset vesialuselist erikrunti ANTI STAIN AQUA 5300. See blokeerib lehises sisalduvad kriitilised ained ning balansseerib puidu struktuurilised erinevused.

Uued avastused tähendavad teistmoodi lähenemist tulevikus. Holzforschung Austria (Austrian Wood Research Institute) läbi viidav projekt 'LarchCoat' on näidanud, et kõrge polüsahhariidi arabinogalaktaani kontsentratsioon südapuidus avaldab kile moodustamisele negatiivset mõju. Teknos kasutab neid avastusi uute ühekomponentsete lehisele mõeldud kruntide arendamises. Praegu on kahekomponentne ANTI STAIN AQUA 5300 üks valikmeetoditest lehise katmiseks vesialuselistes süsteemides.

Painting Wood News - Juuni 2016 artiklid