UVILUX PUTTY 1465-00

UV hærdende putty

Til udbedring af fejl i gulve og lister af hårdttræ.

UVILUX PUTTY 1465-00 er udviklet som en enkomponent putty med gode overflade- og dybdehærdende egenskaber. Produktet har også god fylde og gode slibeegenskaber.

Opbevaring

Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage. Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Manuel og automatisk påføring.

Tørremetode

Afhærdes under UV lamper. Afhængigt af, hvordan produktet anvendes, kan det hærde under enten Mercury lamper, Gallium lamper, eller begge.
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 9 g/l
Fortynder Produktet leveres klar til anvendelse.
Rengøring TEKNOSOLV 1129-11
Nuancer Klar.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.