UVILUX PUTTY 1465-00

UV-kovettuva kitti

Kovapuulattioiden ja listojen korjaukseen.

UVILUX PUTTY 1465-00 on kehitetty yksikomponenttiseksi kitiksi, jolla on hyvä pinta- ja syvyyskovettuvuus. Myös tuotteen täyttö- ja hiottavuusominaisuudet ovat hyvät.

Varastointi

Suojaa yli +40 °C lämpötiloilta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Manuaaliseen ja koneelliseen levitykseen.

Kuivausmenetelmät

UV-kovestus. Käyttökohteen mukaan tuote voidaan kovettaa elohopealampulla, galliumlampulla tai molemmilla.
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 9 g/l
Ohenne Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1129-11
Värisävyt Väritön.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.