TIMANTTI 7

  • Vandbaseret

TIMANTTI 7 er en akryl dispersionsmaling til vægge og lofter indendørs. Hæmmer skimmelvækst. Glans: Mat.

Specielt velegnet til anvendelse på vægge og lofter i tørre og fugtige rum, hvor god vaskbarhed og slidstyrke er påkrævet, f.eks. i køkkener, badeværelser, haller, trapper, børnehaver, skoler, hospitaler, lokaler til forarbejdning af fødevarer og lignede lokaliteter. TIMANTTI 7 kan anvendes på grundet beton, gips, spartel, tegl og bygningsplader i henhold til malingsvejledninger. Produktet er også velegnet til behandling af gamle alkyd- og dispersionsbehandlinger.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen rengøres for støv og snavs. Rengør tidligere malede snavsede overflader med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra SILORA serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og støvet fjernes.

Påføring

Overflader grundet med TIMANTTI 3 slutbehandles med topcoats fra TIMANTTI-serien. Andre Teknos malinger til indvendig anvendelse, der også er egnede til det pågældende objekt og behandlingssystem, kan også anvendes. Da TIMANTTI 3 er hvid og helmat og kan produktet også anvendes som topcoat til f.eks. lofter.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Tørretiden er kortere ved lav luftfugtighed og/eller over +21 °C. Påføring vil forløbe bedst, hvis luftfugtighed og/eller temperatur er lavere i arbejdsområdet. Ventilation efter påføring vil fremskynde tørring.

Vedligeholdelse

Det tager ca. 4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvendes. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring. Undgå grov børstning eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når der anvendes rengøringsmidler.

Opbevaring

Produktet opbevares køligt og frostfrit
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder Vand
Vaskbarhed og slidstyrke Vådafvaskning, klasse 2 i henhold til EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Base 1: 2,7 l, 9 l Base 3: 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finnish Key Flag