TIMANTTI 7

Matt eriakrülaatvärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja –lagedele. Hallituskindel. Matt.

Eriti sobilik lagedele ja seintele kuivades ja niisketes ruumides: hallides, trepikodades, lasteaedades, koolides, haiglates, toiduainetetööstuses jm, kus on nõutud suur pesukindlus ja mehaaniline vastupidavus. TIMANTTI 7 saab kasutada krunditud betoonil, krohvil, pahteldatud pindadel, tellisel ja ehitusplaatidel vastavalt värvimistööde juhistele. Värvi saab kasutada ka eelnevalt alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindadel.

Pinna eeltöötlus

Puhasta pind mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud määrdunud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

NIISKED RUUMID: krundi betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad TIMANTTI W niiskustõkkega vastavalt kasutusjuhendile. KUIVADES RUUMIDES: krundi pinnad TIMANTTI 3-ga. Teraspinnad krundi FERREX AQUA roostetõrjevärviga, galvaniseeritud pinnad TIMANTTI 3 kruntvärviga. Enne värvimist segada korralikult. Värvi võib vajadusel vedeldada veega, kuid lahjendamine võib halvendada värvi katvust. Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Airless-pihusti düüsi suurus: 0,017-0,021“.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80 %. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21°C temperatuuri juures. Värvimise lihtsustamiseks võib õhku niisutada ja ruumi temperatuuri alandada. Ventilatsioon pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Hooldus

Lõplik värvikile tugevus saavutatakse 4 nädalat pärast värvimist normaaltingimustes. Selle ajani tuleb värvitud pinda puhastada ettevaatlikult. Värvitud pinda võib puhastada neutraalse puhastusvahendiga pühkides (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselisi puhastusvahendeid (pH 8-10). Puhastusvahend ja mustus pühitakse ja loputatakse puhta veega. Kasutada pehmet lappi, käsna vms. Vältida karedat harjamist ja abrasiivseid materjale. Järgida puhastusvahendite tootjapoolseid juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Töövahendid puhastada vahetult pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.
Pesu- ja kulumiskindlus Pesu- ja kulumiskindlus on väga hea. Värvitud pinda võib regulaarselt pesta. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon