TEKNOSEAL 4000-00

Endetræs-forsegler

  • Sealer

TEKNOSEAL 4000 er et vandigt produkt til forsegling af endetræ på udendørs træværk som vinduer og døre.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.