TEKNOSEAL 4000-00

Endetræs-forsegler

  • Sealer

TEKNOSEAL 4000-00 er et vandigt produkt til forsegling af endetræ på udendørs træværk som vinduer og døre.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføringsforhold

Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 42 g/l
Rengøring Vand.
Nuancer Farveløs.
Emballage 0,75 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.