TEKNOSEAL 4000-00

Endetreforsegler

  • Sealer

TEKNOSEAL 4000 er et vannbasert produkt for å forsegle endetre på utvendig tre, f.eks.på vinduer og dører.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.