TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-08

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Vandbaseret
  • et-lagsmaling
  • Topcoat
Tørstof ca. 43 % volumen
Total tørstofmasse ca. 520 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 33 g/l
Pot-life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Glans Blank
Tonesystem Teknomix