TEKNOPOX AQUA COMBI 0360-08

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Vanntynnet
  • Ett Lags maling
  • Topcoat
Tørrstoff ca. 43 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 520 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 33 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandingsforhold 1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Glans Blank
Tonesystem Teknomix