TEKNOFILL 5001

Acryl spartelmasse

  • Spartel

TEKNOFILL 5001 er et vandigt produkt til pletspartling på udendørs og indendørs grundet træværk som vinduer og døre.

Anvendes sammen med ANTISTAIN AQUA 5200 til minimering af harpiksgennemslag fra knaster i fyrretræ.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.