TEKNOFILL 5001

Acryl spartelmasse

  • Spartel

TEKNOFILL 5001-00 er et vandigt produkt til pletspartling på udendørs og indendørs grundet træværk som vinduer og døre.

Anvendes sammen med ANTISTAIN AQUA 5200 til minimering af harpiksgennemslag fra knaster i fyrretræ.

Anvendes sammen med ANTISTAIN AQUA 5200 til minimering af harpiksgennemslag fra knaster i fyrretræ.

Forbehandling

Det grundede træ skal være rent og frit for støv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføringsforhold

Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %. Må ikke bearbejdes ved temperaturer: under +5 °C og over +25 °C.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er + 5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Vand.
Nuancer Hvid.
Emballage 235 ml tube
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.