OPAL 55

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 24 % volumen
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Glans Halvblank
Massefylde ca. 1 g/ml
Godkendelser og certifikater ,,Finnish Key Flag