OPAL 55

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 24 % by volume
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Glans Halvblank
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater Marine Equipment Approval (Module B),Finnish Key Flag,M1 klassifisering