NORDICA EKO 3330-13

  • Topcoat
Tørstof ca. 38 % volumen
Total tørstofmasse ca. 550 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 37 g/l
Glans Halvmat