NORDICA EKO 3330-13

  • Premaz
Suha snov cca. 38 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 550 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 37 g/l
Sijaj Polmat