HELO AQUA 80

  • Slidstærk
  • Vandbaseret

Produktet opfylder kravene i legetøjsstandarden EN71-3:2013 + A3:2018 m.h.t. migration af kemiske stoffer.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Træoverfladen skal være tør, godt slebet og fri for slibestøv og andet snav.

Påføring

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Tørstof ca. 32 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 140 g/l.
Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Praktisk rækkeevne 8 - 12 m²/l.
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Klar. Kan tones i transparente farver.
Emballage 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,EN 71-3:2019,Finnish Key Flag