EPINOX 87

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Mellembehandling
  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 81 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1320 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 290 g/l
Pot-life 2,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:19 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Glans Halvmat