EPINOX 87

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 81 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1320 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 290 g/l
Pot life 2,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:19 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Glans Halvmatt