DRYWOOD PRIMER UV RC

Forbehandling

Overfladen, som skal behandles, skal være tør, ren og fri for støv.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Opbevaring

Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke få frost.

Tørremetode

Tørstof ca. 100 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 25 g/l
Rengøring
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.