ALPOCRYL KLARLACK 5454-90

  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Klar
Total tørstofmasse ca. 31 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 662 g/l