AKRYLIN

  • Vandbaseret

BEMÆRK! Til overflader, der tidligere er malet med rød okkermaling, anbefales ny behandling med rød okkermaling.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

NYE TRÆOVERFLADER: Overfladen skal behandles hurtigst muligt. Som minimum foretages træbeskyttelse og grunding den sommer byggeriet udføres. Fjern alt løst materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om nødvendigt RENSA FACADE facaderens. TIDLIGERE MALEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER: Nedbrudte trædele udskiftes med nye. Vær opmærksom på, at den gamle malings vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom den ser ud til at være intakt. Overfladen på gamle oliemalingslag kan være i dårlig stand: stærkt kridtet, støvet og sprødt. Sådanne overflader skal rengøres grundigt, så den nye maling hæfter godt til underlaget. Nogle traditionelle malingstyper, såsom rød okkermaling og paraffinoliemaling, producerer en så sprød og støvet overflade, at de ikke kan vedligeholdelsesmales med dette produkt. Hvis der er tvivl om vedhæftningen, skal den sikres ved testmaling.

Påføring

Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås. Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Undgå påføring i direkte sollys.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne Høvlet træ: 8 - 10 m²/l. Ru træ: 6 - 8 m²/l.
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer I henhold til farvekortet for udendørs malinger.
Emballage Base 1 og 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Base 5: 9 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.