RENSA TERRACE

Čistič teras

RENSA TERRACE je velmi účinný čisticí prostředek pro přípravu dřevěných terasových podlah a zahradního nábytku k ošetření olejem na dřevo. Odstraňuje nečistoty, řasy a další kontaminanty, které brání absorpci oleje dřevěným povrchem.

RENSA TERRACE lze použít na všechny dřevěné povrchy, které snesou čištění vodou a budou ošetřeny olejem na dřevo, mořidly nebo barvami na dřevěné povrchy v exteriéru. RENSA TERRACE je silný alkalický čisticí prostředek, který způsobuje matování lakovaných povrchů. Může být také použit pro předběžné ošetření silně znečištěných a křídových povrchů před údržbovým nátěrem. RENSA TERRACE je biologicky odbouratelný výrobek. Splňuje požadavky OECD a nařízení Evropského parlamentu a Rady o detergentech z hlediska biologické rozložitelnosti (OECD 301B, EC 648 / 2004).

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Před použitím čisticího prostředku navlhčete dřevěné povrchy vodou. Tím zabráníte příliš rychlému vstřebávání prostředku a jeho rychlému zaschnutí.

Aplikace

RENSA TERRACE zřeďte vodou v závislosti na účelu použití: Pro čištění a předběžnou přípravu povrchu: 1 : 1 (1 litr čisticího prostředku na 1 litr vody). Pro silně znečištěné povrchy: neředěný. Naneste čisticí prostředek na povrch např. pomoci štětce, houby nebo nízkotlakého postřikovače (tzv. zahradního postřikovače). POZOR! Vyvarujte se rozstřiku - čisticí prostředek může poškodit natřené povrchy. Nechte působit přibližně 5 minut. Čistící účinek zvýšíte kartáčováním. UPOZORNĚNÍ! Prostředek nesmí na ošetřovaném povrchu zaschnout - v případě potřeby povrch znovu navlhčete stejným prostředkem. Pokud povrch je sílně znečištěný může být zapotřebí druhé ošetření přípravkem RENSA TERRACE. Povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Při použití vysokotlakého čisticího zařízení se vyvarujte nadměrného namáčeni dřevěných konstrukcí, jako jsou obkladové desky a vnější stěny. Před natíráním nebo jiným ošetřením nechte povrch přibližně 24 hodin zaschnout.

Podmínky použití

Pokud povrch je sílně znečištěný může být zapotřebí druhé ošetření přípravkem RENSA TERRACE.

Údržba

Před natíráním nebo jiným ošetřením nechte povrch přibližně 24 hodin zaschnout.

Úložiště

Nesmí zmrznout.

RENSA TERRACE zřeďte vodou v závislosti na účelu použití: Pro čištění a předběžnou přípravu povrchu: 1 : 1 (1 litr čisticího prostředku na 1 litr vody). Pro silně znečištěné povrchy: neředěný.
pH 14
Practical spreading rate Přibližně 10 m² / 1 l neředěného prostředku. Ředění: Pro čištění a předběžnou přípravu povrchu: 1 : 1 (1 litr čisticího prostředku na 1 litr vody). Pro silně znečištěné povrchy: neředěný. Spotřeba je do značné míry ovlivněna absorpční schopností povrchu, mírou znečištění, vlhkost vzduchu a dalšími faktory.
Packages 1 l, 5 l. Dostupnost se liší podle země.
Safety markings RENSA TERRACE je účinný přípravek. Proto je třeba při používání tototo prostředku postupovat s přiměřenou opatrností. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a vdechnutí aerosolové mlhy. Chraňte oči před postříkáním. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku: www.teknos.com. Čisticí prostředek nepoškozuje zahradní rostliny, ale je třeba se vyvarovat nadměrného rozstřikování. Nejvíce citlivé rostlinylze před ošetřením přikrýt nebo postříkat vodou. Čisticí rostředek způsobuje matování nebo změnu barvy čištěných povrchů, proto je třeba se vyvarovat nadměrného rozstřikování.
Approvals & certificates OECD 301B, EC 648 / 2004