Bề mặt in kỹ thuật số

In kỹ thuật số đã trở thành một công nghệ phổ biến trong ngành công nghiệp nội thất và ván sàn. Sản phẩm hoàn thiện yêu cầu các sản phẫm sơn phù hợp. Là nhà cung cấp sơn hàng đầu trong phân khúc này, các giải pháp sơn phủ củaTeknos đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu của bề mặt in kỹ thuật số và dập nổi kỹ thuật số

 

IN KỸ THUẬT SỐ   DẬP NỔI KỸ THUẬT SỐ   KẾT CẤU THẬT