CEO Teknos tổng kết năm 2018

Vào dịp đầu năm là lúc Teknos CEO tổng kết năm cũ 2018 và lên kế hoạch tương lai. Năm 2018 là kỷ niệm cột mốc lịch sử của Teknos: kỷ niệm 70 năm ngày khởi đầu công ty. Trong 70 năm qua, chúng tôi đã đi lên từ một nhà máy sản xuất sơn nhỏ trở thành một công ty toàn cầu với nhiều thành công. Đối với Teknos, năm 2018 là năm xây dựng chiến lược phát triển cho bảy năm tiếp theo. Chiến lược của tổng công ty Teknos được hoàn thiện vào cuối năm 2018 và được giới thiệu đến toàn thể nhân viên Teknos trên nhiều quốc gia vào tháng 1 năm 2019. Chiến lược mới của chúng tôi bao gồm năm chương trình: cân bằng, trải nghiệm khách hàng, văn hóa liên tục cải tiến, phát triển bền vững, và sáng tạo.

Xây dựng tương lai cho Teknos cần có các khoản đầu tư và nguồn nhân lực để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai. Thêm vào đó, lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng do sự tăng giá nguyên liệu thô, tỷ giá hối đoái và những trở ngại trong thị trường Đức. Mặt khác, thị trường Anh và Phần Lan là hai thị trường thành công của Teknos trong năm qua.

Doanh thu của tổng công ty Teknos tăng, đạt 408 (384) triệu euro trong năm 2018. EBITDA đạt 25 triệu euro vào năm 2018. Đến cuối năm 2018, Teknos tuyển dụng khoảng 1700 (1800) nhân lực ở ba châu lục và 24 quốc gia.

Cải tiến chiến lược 2019-2025 nhằm đạt tăng trưởng nhanh chóng và lợi nhuận cao

Năm 2018, Teknos tập trung xây dựng chiến lược cho thời gian sáu năm 2019-2025. Toàn bộ nhân viên của Teknos đã tham gia vào xây dựng chiến lược. Sự kiện xây dựng chiến lược đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 2018. Hơn 130 nhân viên từ các nước tập trung để xây dựng nền tảng cho chiến lược của tổng công ty và các mục tiêu. Mùa hè 2018, ban giam đốc lên đường thăm các cơ sở Teknos trên thế giới để giới thiệu điểm khởi đầu của quá trình xây dựng chiến lược đến toàn bộ nhân sự. Đối với chúng tôi, sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình Teknos rất quan trọng để đảm bảo cam kết tham gia đóng góp vào chiến lược công ty, cũng như bảo đảm chiến lược tổng công ty phù hợp nhu cầu địa phương.

Chiến lược cho năm 2019-2025 nhằm đảm bảo tăng trưởng nhanh và phát triển lợi nhuận. Chúng tôi tập trung vào năm chương trình - cân bằng, phát triển trải nghiệm khách hàng, tạo một công ty bền vững, phát triển văn hóa làm việc không ngừng cải tiến, và liên tục sáng tạo. Chúng tôi đặt mục tiêu đạt doanh số 1 tỷ euro vào năm 2025.

Cân bằng để đảm bảo sự duy trì của doanh nghiệp

Chiến lược của Teknos nhằm đảm bảo cân bằng tài chính và sự duy trì của doanh nghiệp. Đối với Teknos, cân bằng cũng có nghĩa là cân bằng giữa các nhóm khách hàng khác nhau và cân bằng địa lý trong hoạt động của mình.

Trải nghiệm khách hàng qua dịch vụ kỹ thuật và bán hàng tốt nhất

Khách hàng luôn là tập trung hàng đầu trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chiến lược này giúp Teknos trở thành một trong những công ty sơn hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với khách hàng để cung cấp dịch vụ và đào tạo kỹ thuật đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu địa phương. Teknos muốn được biết đến qua dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của mình. Để phát triển trải nghiệm khách hàng, chúng tôi đã phân loại các nhóm khách hàng mục tiêu mới và chỉ định riêng nhóm quản lý chuyên phục vụ các nhóm khách hàng này.

Phát triển bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp nằm trong mô hình kinh doanh và chiến lược của Teknos

Là một công ty gia đình, sự tiếp nối của thế hệ tương lai rất quan trọng đối với chúng tôi và ảnh hưởng đến tất cả các hành động của công ty. Chúng tôi muốn trở thành công ty có trách nhiệm nhất trong ngành sơn. Chú trọng bảo vệ môi trường, con người và sức khỏe, chúng tôi mong muốn cung cấp giá trị quan trọng cho xã hội: khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, đối tác và cộng đồng xung quanh chúng tôi. Chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của chúng tôi nhằm tạo giá trị lâu dài bền vững qua việc đầu tư vào bốn lĩnh vực trọng tâm: Giải pháp & dịch vụ bền vững, Hoạt động và chuỗi cung ứng có trách nhiệm, Phát triển con người, và Thế hệ tương lai.

Đối tác sáng tạo nhất trong ngành sơn

Chúng tôi sẽ tập trung vào những sáng tạo mới. Chúng tôi sẽ liên tục tìm kiếm các nguyên liệu mới và công nghệ hiệu quả để tạo ra các giải pháp sáng tạo phục vụ các lĩnh vực mới của ngành công nghiệp. Chúng tôi muốn trở thành đối tác sáng tạo nhất trong ngành sơn. Trong tương lai, tỷ lệ thành quả sáng tạo trong doanh số sẽ tăng cao. Thành quả sáng tạo bao gồm sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới.

Lấy văn hóa không ngừng cải tiến để dẫn dắt công ty

Để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đạt chất lượng cao, chúng tôi luôn xem xét và rút kinh nghiệm qua từng hoạt động. Chúng tôi thực hiện các dự án cải tiến một cách nghiêm túc để rút kinh nghiệm và phát triển các quy trình ở tất cả các quốc gia và bộ phận.

Thời kỳ thực hiện chiến lược mới đã được bắt đầu. Bây giờ là lúc để làm việc bền bỉ để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Trong năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung vào bao mảng: quản lý rủi ro, cân bằng lợi nhuận và đảm bảo tăng trưởng. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào đào tạo nhập môn cho nhân viên mới. Cải thiện phát triển trải nghiệm của khách hàng cũng như xây dựng văn hóa không ngừng cải tiến vẫn tiếp tục được duy trì. Chúng tôi cũng tiếp tục tìm kiếm những sáng tạo và tập trung vào các hoạt động trách nhiệm doanh nghiệp, cũng như duy trì sự cân bằng để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận.

Paula Salastie
CEO
Teknos Group
Tel. +358 9 506 09313
paula.salastie[at]teknos.com