AQUATOP 2600-22

Topplack för sprutning

  • Vattenburen
  • Topcoat

AQUATOP 2600-22 är en vattenbaserad topplack för industriell ytbehandling av t.ex. fönster och dörrar för utomhusbruk.

AQUATOP 2600-22 kan appliceras med alla konventionella sprutsystem. AQUATOP 2600-22 appliceras på förbehandlat substrat, som MDF, HDF, hårda och mjuka träslag. Utomhusbeständighet för system med AQUATOP 2600-22 finns dokumenterat enligt EN-927-2.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Optimal temperatur för produkter och omgivning: 18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%. Skikttjocklek 150-300 µm våt.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknocolor;Teknoshade
Teoretiskt spridningsområde 3-7 m²/l
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Basfärgerna 1, 2, 3 och T (vita, täckanda och transparenta kulörer).
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.