TEKNODUR COMBI 3560-98

Suha snov cca. 74 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1210 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 240 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00