TEKNODUR COMBI 3560-98

Tørrstoff ca. 74 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1210 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 240 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227-00