TEKNODUR COMBI 3560-111

Suha snov cca. 70 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1140 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 270 g/l
Pot life 45 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Sijaj Mat