TEKNODUR COMBI 3560-111

Suha tvar oko 70 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1140 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 270 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 45 min (+23 °C)
Omjer miješanja 3:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Sjaj Mat