TEKNOCOAT PRIMER 1604-60

Hlapne organske snovi (VOC) cca. 369 g/l
Razmerje mešanja 100:12 na volumen (comp. A : comp. B)