TEKNOCOAT PRIMER 1604-60

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 369 g/l
Segamissuhe 100:12 mahuliselt (comp. A : comp. B)