OPAL 20

Varnostni listi

Suha snov cca. 26 % na volumen
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Sijaj
Gostota cca. 1 g/ml
Dovoljenja & certifikati ,,