OPAL 20

Poolmatt parketilakk

Vesialuseline kahekomponentne polüuretaanparketilakk.

OPAL 20 sobib parkett- ja puitpõrandatele rulli ja pintsliga pealekandmiseks. Välja töötatud suure kulumiskoormusega põrandatele: spordisaalid ja ühiskondlikud ruumid. Täidab nõudeid hõõrdumise kohta spordisaalides DIN 18032-2 ja EN 14904. Ei sobi teemantmänni ja keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

Tootekirjeldus

Pinna eeltöötlus

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Pealekandmine

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Sega kokku OPAL kõvendi ja OPAL lakk. Vala kõvendi lakianumasse. Raputa anumat korralikult vähemalt 30 sekundit. Lase lakil aereeruda 5-10 minutit. Kanna pinnale lakirulli või pintsliga piki puusüüd 2-3 kihti OPAL parketilakki. Mitte sulgeda lakianumat pärast kõvendi lisamist! (Kõvendi ja laki reaktsiooni tulemusena eraldub väike kogus gaasi (süsinikdioksiidi). Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine): Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht OPAL lakki teraslabidaga ja järgnevad 1-2 kihti viltlabidaga. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist paljaks lihvida. Kui teist kihti ei lakita 48 tunni jooksul, tuleb teha kerge vahelihv. Veendu, et eelmine lakikiht oleks enne uue kandmist täielikult kuivanud. Alati tuleb lakki enne kasutamist segada. NB! Mõned kummivaibad ja libisemist takistavad materjalid võivad sisaldada pinnakihti ja -värvitooni pöördumatult kahjustavaid plastifikaatoreid.

Pealekandmistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema 7 ±2 massi-%. Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24 ⁰C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

Hooldus

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

Ladustamine

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1 ⁰ C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 26 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/j): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 9:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Läige Poolmatt
Tihedus ca 1 g/ml
Kuivamisaeg - kergelt käideldav 1-2 päeva
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENSA BRUSH pintslipesuainega.
Pakendid Lakk (baas): 4,5L, kõvendi: 0,5L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Laevavarustuse heakskiit (moodul B),Finnish Key Flag