Izboljšana požarna zaščita za jeklo - z enim produktom dosežete vse štiri požarne razrede

Teknos predstavlja nov dvokomponentni protipožarni premaz "vse v enem", s 100% vsebnostjo suhih snovi, za nanašanje na jeklene površine izpostavljene notranjim in zunanjim vplivom.

Novi intumescentni premaz HENSOTHERM 920 KS dosega vse štiri požarne razrede R30/60/90/120. Premaz pomaga pri zmanjševanju hlapnih organskih spojin (HOS) v gradbeništvu, saj je HENSOTHERM 920 KS premaz s 100% visoko vsebnostjo suhih snovi, ki ne oddaja HOS. Kakovost pasivne požarne zaščite je zagotovljena z odobritvijo ETA, z dodatnimi okoljskimi in standardizacijskimi certifikati.

Celoten premazni sistem vključuje Teknosov temeljni in pokrivni premaz, ki dopolnjujeta vrhunsko zaščito pred korozijo z visokokakovostnim končnim premazom. S tem intumescentnim sistemom je mogoče doseči najvišji razred zaščite pred korozijo - C5.

Sistem je odličen in priporočljiv za uporabo v lakirnici. Protipožarno zaščito je možno izvesti na lokaciji objekta.

Skrajšajte čas izdelave z novim hitro sušečim intumescentnim sistemom

Hitro sušenje novega sistema premazov omogoča varčnejše gradbene projekte, saj prispeva h krajšim pripravljalnim časom in hitrejšemu roku dobave. Premazane jeklene konstrukcije se lahko, po 24 urah sušenja, transportirajo že naslednji dan po premazovanju.

V primeru premaznega sistema z debelino filma 2000 µm je celotno brizganje opravljeno v zgolj dveh dneh.

Brezskrben transport protipožarno zaščitenih jeklenih konstrukcij po brizganju

Nov intumescentni sistem ima izboljšano odpornost proti udarcem. HENSOTHERM 920 KS skupaj z izbranim Teknosovim kakovostnim pokrivnim premazom omogoča prevoz jeklenih predmetov brez poškodb ali udarcev, zaradi česar ni več potrebno popravljanje barve.

Teknos vam zagotavlja potrebne intumescentne premaze in tehnično podporo

S podjetjem Teknos - kot dobaviteljem intumescentnih premazov, boste imeli na voljo celoten sistem pasivne protipožarne zaščite, ki vključuje vse od temeljnega do pokrivnega premaza. Smo zanesljiv partner z obsežnim znanjem o protikorozijski zaščiti, pridobljenim od leta 1948. Teknos ima podjetja locirana tudi globalno, zato zlahka poiščete lokalno pomoč, ki nudi kakovostne tehnične storitve.

  • Intumescentne premaze dobavljamo pravočasno in smo prilagodljivi pri dobavah, ko jih vaš projekt potrebuje.
  • Pomagamo vam pri potrebnih izračunih za izbiro optimalnega intumescentnega sistema premazov za vaš projekt.
  • V skladu s potrebami vašega projekta smo pripravljeni zagotoviti usposabljanje in spremljati postopek premazovanja na kraju samem.

Potrebujete več informacij?

Milan Bertoncelj
Specialist za kovino

Frosio inšpektor level III

milan.bertoncelj@teknos.com

IMATE VPRAŠANJE?

Preizkušena kakovost za okolju prijaznejšo protipožarno zaščito jekla

  • Preizkušeno v skladu s standardom EN 13381-8 in odobreno v skladu s standardom EN 13501-2 ETA-21/0475, oznaka CE v skladu z 93/68/EGS
  • Odobreno v skladu z BS 476, Certifire št. CF 5994
  • Preizkus AgBB za emisije hlapnih organskih spojin iz gradbenih proizvodov, pomembnih za notranje prostore, ne vsebuje halogenov, APEO (alkilfenol-polietoksilata) in benzilalkohola.

Tehnični list