Sodelavci so s svojimi spodbudami Wandi omogočili, da je postala direktorica

Pred petnajstimi leti sem si za svojo drugo zaposlitev izbrala podjetje Treffert (ki se zdaj imenuje Teknos Treffert, ko začenjamo drugo fazo postopka preimenovanja). Vsa ta leta so me obkrožali izjemni, prijazni in nadarjeni ljudje, izkoristila pa sem lahko tudi številne priložnosti za osebni in poklicni razvoj.

Ta pot je bila do zdaj polna dogodivščin. Nikoli si nisem predstavljala, da bom postala direktorica, niti nisem k temu stremela, vendar pa mi je bila zdaj zaupana prav ta vloga. Najbolj sem hvaležna za izkušeno ekipo ter šefe in sodelavce, ki mi zagotavljajo podporo in od katerih se lahko učim. Zdaj smo postali del podjetij v skupini Teknos Group, zato lahko ponudimo še več in se učimo od članov obsežne Teknosove skupine podjetij.

Pri tem delu mi je najbolj všeč raznolika in nepredvidljiva, a vendar sijajna kultura podjetja, ki je verjetno moja najljubša razlikovalna značilnost pri delu v tem podjetju. Vsi sprejemamo Teknosove temeljne vrednote, poslanstvo in vizijo, saj se zavedamo, da omogočajo skrbno, predano in motivirano ekipo. Spoštovati moramo pozitivni pristop »zaupanja v lastne moči« in pripravljenost na »širše razmišljanje«, saj se zavedamo, da so rezultat teh ključnih spretnosti inovativne rešitve. Nove člane ekipe sprejemamo odprtih rok ter jim zagotavljamo podporo in priložnosti za rast.

Teknos Treffert je od mojega prihoda vzpostavil standard glede neprekinjene rasti in razvoja. Ne glede na to, ali gre za pobude za izboljšanje procesa za celotno organizacijo ali zgolj za tečaje za razvoj spretnosti za posamezne zaposlene, Teknos Treffert še vedno naredi vse potrebno, da je najboljši.

Počutim se zares blagoslovljeno, zato si bom še naprej prizadevala za rast in trajnostnost ter ustvarjanje obstojnejšega sveta.

 

Wandina poklicna zgodba

 »Pri tem delu mi je najbolj všeč raznolika in nepredvidljiva, a vendar sijajna kultura podjetja,« pravi Wanda Smith, direktorica podjetja Teknos Malaysia.